Welkom bij "Modellen voor het Notariaat"


 

Modellen voor het Notariaat

Helder, eenvoudig en overzichtelijk

De Modellen voor het Notariaat bevatten alle mogelijke hulpmiddelen voor het beste advies op maat en een professionele begeleiding aan uw cliënt.

De Sdu-modellen bevatten onder meer standaardteksten voor het opstellen van statuten ten behoeve van de oprichting van verenigingen, stichtingen en BV’s, en voor aandelen- en certificatentransacties. Met een abonnement kunt u in de online-omgeving kiezen voor kant en klare modellen, maar heeft u ook de mogelijkheid om snel met behulp van blokken uw eigen modellen samen te stellen. Voorzien van uw eigen teksten en huisstijl. U beslist daarnaast zelf of u werkt met de wettelijke verdeling, quasiwettelijke verdeling, al dan niet in combinatie met keuzeclausules en/of keuzelegaten.

Sdu biedt modellen aan op het gebied van personen- en familierecht en ondernemingsrecht.

Combinatie-abonnement

De modellen ondernemingsrecht en personen & familierecht zijn ook als combinatie-abonnement af te nemen. Met het combinatie-abonnement profiteert u van ruim € 500,- korting!

Modellen voor het Notariaat ondernemingsrecht

Modellen voor het Notariaat ondernemingsrecht

Redactie: Prof.mr.drs. D.F.M.M. Zaman, mr. J.K. Schermer, mr. J.M. Tempelaar, mr. dr. E.R. Helder

Deze module biedt onder meer standaardteksten voor het opstellen van statuten ten behoeve van de oprichting van verenigingen, stichtingen en BV’s, en voor het leveren van aandelen. Deze modellen tezamen bestrijken ongeveer 80% van de meest voorkomende typen ondernemingen.

Alle modellen zijn voorzien van relevante onderhandse stukken en de teksten worden bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwste wetgeving en jurisprudentie, zodat u verzekerd bent van actuele modellen.

Modellen voor het Notariaat personen & familierecht

Modellen voor het Notariaat personen & familierecht

Hoofdredactie: mr. B.M.E.M. Schols, mr. W. Burgerhart, prof. mr. F.W.J.M. Schols

Met deze module beschikt u over de meest actuele digitale modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht en tekstblokken voor de estateplanningspraktijk. Compleet met automatisch gegenereerde toelichtingen voor uw cliënt.

Met een abonnement kunt u eenvoudig zelf uw eigen modellen samenstellen en heeft ude mogelijkheid om toelichtingen te generen voor uw cliënt. Deze toelichting is compleet gebaseerd op wat u heeft ingevuld in het model. Door de regelmatige updates en uitbreidingen met nieuwe clausules en toelichtingen, bent u altijd verzekerd van een actuele modellenbibliotheek aanbod.

Redactie

Mr. F.M.H. Hoens

Mr. F.M.H. (Frank) Hoens is als docent en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1993 studeerde hij af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie was hij tot 2004 als kandidaat notaris werkzaam bij onder meer Hekkelman Advocaten & Notarissen. Sinds 2004 is hij zelfstandig estate planner, docent bij diverse opleidingen en als auteur verbonden aan diverse publicaties, bladen en uitgevers

Lees verder
Martin Tempelaar

Martin Tempelaar studeerde strafrecht in Rotterdam, notarieel recht in Nijmegen en volgde een specialisatieopleiding ondernemingsrecht aan de universiteit van Leiden. Hij publiceert met enige regelmaat in vaktijdschriften en heeft een brede ervaring in het notariaat met een bijzondere belangstelling voor het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht.

Lees verder
Bernard Schols

Bernard Schols is oud-notaris en thans als hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na vijftien jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn heeft Bernard Schols zich in woord en geschrift volledig toegelegd op het fenomeen estate planning. Zijn stokpaardje zijn de ‘sterren’ van de executeur-(testamentair) waarop hij eind 2007 bij professor Martin-Jan Van Mourik promoveerde.

Lees verder
Johanna Schermer

Tot 2013 is Johanna Schermer als kandidaat-notaris werkzaam geweest bij DLA Piper in Amsterdam. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van (internationale) ondernemingsrechtelijke transacties, alsmede de advisering daarover. Johanna heeft zich onder andere bezig gehouden met het tot stand brengen van fusies, splitsingen, (internationale) acquisities en reorganisaties, financieringsstructuren en personele samenwerkingsverbanden.

Lees verder
Niek Zaman

Niek Zaman was notaris en partner van Loyens & Loeff van 1987 tot 2015. Niek was bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht van 2006 tot 2016 en is sedert 2013 gewoon hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Lees verder
Robert Helder

Robert Helder heeft een brede ervaring in de notariële praktijk, op grote en kleine kantoren. Daarnaast heeft hij ervaring als bestuurder en toezichthouder van diverse organisaties. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de juridische infrastructuur en governance van profit en non-profit organisaties, alsmede de onderlinge samenhang van juridische, economische, sociale en psychologische aspecten in het functioneren van organisaties en daarmee samenhangende integriteitsvraagstukken. Zijn focusgebieden zijn de strategische thema’s duurzaamheid en instituties.

Lees verder
Freek Schols

Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. In augustus 2016 werd Freek benoemd tot buitengewoon hoogleraar Familie(vermogens)recht en erfrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.

Lees verder

Nieuws

Opmaat Notariaat (NO)

In Notamail 2017-309 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X een appartement had verkregen in een pand dat oorspronkelijk was gebouwd als kantoor. Volgens een op dat moment bestaand herontwikkelingsplan zou het pand worden verbouwd tot een complex met 25 wooneenheden. Ten tijde van de verkrijging van het appartementsrecht door X was: - het pand intern gesloopt; - een aanvang gemaakt met opbouwwerkzaamheden, en - een omgevingsvergunning voor woningbouw verleend.

Opmaat Notariaat (NO)

Een meerderjarigenbewindvoerder heeft de kantonrechter verzocht een machtiging te verlenen om € 100.000 aan zichzelf te schenken uit het vermogen van zijn demente moeder.

Opmaat Notariaat (NO)

In verband met de afwikkeling van een nalatenschap heeft een notaris van de erfgenamen een volmacht ontvangen om “alle daden van beheer en beschikking te verrichten” waaronder onder meer begrepen “het verkopen en leveren van goederen, waaronder registergoederen en effecten onder de voorwaarden en voor een koopsom door de gevolmachtigde te bepalen”.

Opmaat Notariaat (NO)

In Notamail 2017-304 maakten wij onder meer melding van een uitspraak die was behandeld in het TV-programma Radar waarin een bijstandsuitkering (met boete) werd teruggevorderd omdat de bijstandsgerechtigde met een gemachtigde bankpas kon beschikken over een bankrekening van haar demente moeder. Mede naar aanleiding hiervan zijn vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld over de invloed van een volmacht op een bijstandsuitkering. Thans heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierop geantwoord.

Opmaat Notariaat (NO)

Een vereffenaar in een nalatenschap heeft op de voet van artikel 4:210 BW de kantonrechter gevraagd of zij terecht een rechtshandeling heeft vernietigd met een beroep op actio pauliana waardoor de uitdelingslijst als correct kan worden ingediend. De kantonrechter heeft het verzoek echter afgewezen. Artikel 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening. De kantonrechter is er niet om voorlichting in het algemeen te geven of in specifieke situaties de vereffenaar te adviseren.

Opmaat Notariaat (NO)

Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij X certificaten levert aan een koper. X is daarbij vertegenwoordigd door een kandidaat-notaris op grond van een onherroepelijke volmacht die X twee jaar eerder aan de koper had verstrekt (met het recht van substitutie).