De dialog-div.

KNB

 

Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.

De KNB-modellen zijn enkel bedoeld voor gebruik door de KNB en haar leden. Het doorzetten of bewerken van de modellen naar of door derden is dan ook niet toegestaan.