Waar worden bestanden opgeslagen als ik kies voor ‘lokaal opslaan’?

Bestanden worden opgeslagen in een door uzelf gedefinieerde map. In uw eigen browserinstellingen kunt u aangeven of dit een standaard map moet zijn, of dat u per model een nieuwe keuze wil maken.Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.