Wat betekenen de haken in de tekst?

    • Sommige woorden of zinnen/zinsdelen staan tussen punthaken: <  >. Dit betekent dat er meerdere keuzemogelijkheden worden gegeven. De notaris dient hier een keuze te maken.

Bv: Mijn <echtgenoot> <echtgenote> <partner> is zelfstandig bevoegd toe te delen aan zichzelf, …
Keuze maken tussen echtgenoot, echtgenote of partner.

      • Sommige woorden staan tussen punthaken en rechte haken: <[   ]>. Dit betekent dat hier zelf iets moet worden ingevuld.

Bv: Een afschrift of uittreksel van deze akte zal worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister ter griffie van de rechtbank te <[plaats]>.

    • Hierin dient de plaats zelf ingevuld te worden. Met de zoekfunctie in Word kan de tekst eenvoudig afgezocht worden naar deze tekstonderdelen.Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.