Redactie

Mr. F.M.H. Hoens

Mr. F.M.H. (Frank) Hoens is als docent en onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1993 studeerde hij af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie was hij tot 2004 als kandidaat notaris werkzaam bij onder meer Hekkelman Advocaten & Notarissen. Sinds 2004 is hij zelfstandig estate planner, docent bij diverse opleidingen en als auteur verbonden aan diverse publicaties, bladen en uitgevers

Lees verder
Martin Tempelaar

Martin Tempelaar studeerde strafrecht in Rotterdam, notarieel recht in Nijmegen en volgde een specialisatieopleiding ondernemingsrecht aan de universiteit van Leiden. Hij publiceert met enige regelmaat in vaktijdschriften en heeft een brede ervaring in het notariaat met een bijzondere belangstelling voor het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht.

Lees verder
Bernard Schols

Bernard Schols is oud-notaris en thans als hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na vijftien jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn heeft Bernard Schols zich in woord en geschrift volledig toegelegd op het fenomeen estate planning. Zijn stokpaardje zijn de ‘sterren’ van de executeur-(testamentair) waarop hij eind 2007 bij professor Martin-Jan Van Mourik promoveerde.

Lees verder
Johanna Schermer

Tot 2013 is Johanna Schermer als kandidaat-notaris werkzaam geweest bij DLA Piper in Amsterdam. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in het voorbereiden en begeleiden van (internationale) ondernemingsrechtelijke transacties, alsmede de advisering daarover. Johanna heeft zich onder andere bezig gehouden met het tot stand brengen van fusies, splitsingen, (internationale) acquisities en reorganisaties, financieringsstructuren en personele samenwerkingsverbanden.

Lees verder
Niek Zaman

Niek Zaman was notaris en partner van Loyens & Loeff van 1987 tot 2015. Niek was bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht van 2006 tot 2016 en is sedert 2013 gewoon hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Lees verder
Robert Helder

Robert Helder heeft een brede ervaring in de notariële praktijk, op grote en kleine kantoren. Daarnaast heeft hij ervaring als bestuurder en toezichthouder van diverse organisaties. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de juridische infrastructuur en governance van profit en non-profit organisaties, alsmede de onderlinge samenhang van juridische, economische, sociale en psychologische aspecten in het functioneren van organisaties en daarmee samenhangende integriteitsvraagstukken. Zijn focusgebieden zijn de strategische thema’s duurzaamheid en instituties.

Lees verder
Freek Schols

Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. In augustus 2016 werd Freek benoemd tot buitengewoon hoogleraar Familie(vermogens)recht en erfrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.

Lees verder