Selecteer rechtsgebied


Personen- en familierecht

De Modellen voor het Notariaat Personen- en familierecht zijn ontwikkeld door Sdu Uitgevers en ScholsBurgerhartSchols en bieden u digitale modellen voor erfrecht, huwelijksvermogensrecht en de estateplanningspraktijk. De modellen gaan vergezeld van heldere digitale toelichtingen voor uw cliënt. Bovendien worden de modellen regelmatig bijgewerkt. Zo kunt u altijd vertrouwen op de meest actuele informatie.

 

Het hele erfrechtelijke palet is voorhanden: van tweetrapsmakingen, combi’s tot voogdij; van begrafenisexecuteur tot driesterrenexecuteur. Het huwelijksvermogensrecht strekt van de koude uitsluiting tot en met het verplicht wederkerige verrekenbeding, vanzelfsprekend met aandacht voor de dga/ondernemingsperikelen.

Laatste update: oktober 2019


Ondernemingsrecht

De Modellen voor het Notariaat Ondernemingsrecht zijn ontwikkeld door Sdu onder leiding van prof. mr. Niek Zaman (Loyens & Loeff) en in samenwerking met mr. Johanna Schermer (Avid Corporate), mr. Sophie Versteege (Equilius), mr. Robert Helder (Adjuncto) en mr. Martin Tempelaar en bieden u digitale modellen voor het opstellen van statuten ten behoeve van de oprichting van verenigingen, stichtingen en BV’s, en voor het leveren van aandelen. Alle modellen zijn voorzien van begin- en eindformuleringen en van relevante onderhandse stukken.

De teksten worden bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwste wetgeving, zodat u verzekerd bent van actuele teksten.


KNB-modellen


Door te klikken op dit onderdeel van Modellen Notariaat komt u terecht in de Modellen die de KNB gratis ter beschikking stelt aan haar leden. Het redactionele beheer van deze modellen wordt verzorgd door de Sdu, waarbij de voormalige leden van de modellencommissies van de KNB betrokken zijn. De KNB Modellen Ondernemingsrecht en de KNB Modellen Vastgoedrecht zijn inmiddels gereed, de KNB Modellen Personen- en familierecht volgen in de loop van 2019.