Opmaat Notariaat (NO)

Opmaat Notariaat (NO)

Ook Hof oordeelt dat verlaagd WBR-tarief van toepassing was op transformatiepand

In Notamail 2017-309 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X een appartement had verkregen in een pand dat oorspronkelijk was gebouwd als k

Hof verleent machtiging aan meerderjarigenbewindvoerder om € 100.000 te schenken

Een meerderjarigenbewindvoerder heeft de kantonrechter verzocht een machtiging te verlenen om € 100.000 aan zichzelf te schenken uit het vermogen v

Notaris moet ook bij gebruik van uitgebreide boedelvolmacht zorgvuldig blijven

In verband met de afwikkeling van een nalatenschap heeft een notaris van de erfgenamen een volmacht ontvangen om “alle daden van beheer en beschikk

Inroepen van actio pauliana behoort tot gebruikelijke taken van een vereffenaar

Een vereffenaar in een nalatenschap heeft op de voet van artikel 4:210 BW de kantonrechter gevraagd of zij terecht een rechtshandeling heeft vernie

Bijstandsgerechtigde moet gemeente inzicht geven in gebruik van een volmacht

In Notamail 2017-304 maakten wij onder meer melding van een uitspraak die was behandeld in het TV-programma Radar waarin een bijstandsuitkering (me

Inhoudsopgave van FTV 7-8, juli-augustus 2018

27. Fictieve materiële onderneming bij de verhuur van onroerende zaken Mr. T.C. Hoogwout

Inhoudsopgave van FTV 6, juni 2018

Podium 22. Nephuwelijk voor Successiewet? Mr. F.A.M. Schoenmaker

Inhoudsopgave van FBN 7-8, juli-augustus 2018

Inhoud 34. Mandatory disclosure en het notariaat C. Bruijsten

Ook bij onherroepelijke volmacht moet notaris een concept sturen aan volmachtgever

Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij X certificaten levert aan een koper.

Pages

Subscribe to RSS - Opmaat Notariaat (NO)