Hoe worden ‘mijn modellen’ lokaal opgeslagen?

    • De selectie wordt opgeslagen als een xml-bestand. Dit bestand is niet geschikt om offline in verder te werken, omdat hierin alleen de selectie van de modelonderdelen is vastgelegd, niet de tekst zelf.
      • Zie ook: Hoe open ik een ‘mijn model’? bij Wat zijn ‘mijn modellen’

 

    •  Voor het volledige gebruik van een definitief model dient u deze op te slaan als Word bestand (zie ook: Wat doet de knop DISKETTE? bij Functionaliteiten en Hoe kan ik gegevens invullen bij Inhoud van de Modellen )


Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.