Inhoud van de Modellen

De Modellen voor het Notariaat bieden u digitale modellen voor erfrecht, huwelijksvermogensrecht en de estateplanningspraktijk. De modellen gaan vergezeld van heldere digitale toelichtingen.Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.