Hoe kan ik gegevens invullen?

Gegevens van uw klant (naam, plaats, etc.) kunnen alleen worden ingevuld of aangepast als het model volledig is samengesteld en gedownload in Word. Het is niet mogelijk om in de online gegevens in te vullen.Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.