Wat staat er in het archief?

In het archief zijn alle nieuwsbrieven en toelichtingen van vorige releases opgenomen. Ook vindt u daar nog oude blokmodellen die verwijderd zijn n.a.v. nieuwe wetgeving.Hoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.